შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  როგორ მოვიქცე, თუ ვინმე მთხოვს ანგარიშსწორებას Airbnb-ს ვებსაიტის გვერდის ავლით?

  If you paid for your reservation outside of Airbnb (ex: a wire or bank transfer), you may have paid for a fraudulent reservation. To get help, let us know immediately.

  If you’re not sure, you can check if your reservation was booked through Airbnb.

  Some fees are paid in person

  Most of the time, the entire cost of the reservation will be paid at the time of booking through the Airbnb website. However, there are some occasions where you’ll pay other charges in person:

  • Additional fees: Some types of places, like hotels, charge additional fees for using their facilities. These include things like resort fees, security deposits, and cleaning fees. These fees will be listed in your price breakdown before you book, and are collected at check-in or within 48 hours of checkout.
  • Local occupancy tax: This is usually included in the cost of the reservation at the time of booking, but in some areas hosts are legally required to collect it in person instead. We ask hosts to communicate these additional charges before a guest books. Find out more about how taxes work for guests.

  Report requests for offsite payment

  If an Airbnb host on the Airbnb site asks you to pay off site or through another company, report it to us.

  You won't receive a paper or PDF invoice from a host or from Airbnb asking you for payment. If a host uses any of these terms, report them: Western Union, MoneyGram, cashier's check, money order, Liberty Reserve.

  საეჭვო მონაწერის შესახებ შესატყობინებლად:

  1. გადადით შემომავალზე და დაწკაპუნებით აირჩიეთ საეჭვო შეტყობინების შემცველი მიმოწერა
  2. დააწკაპუნეთ დროშის ხატულაზე  შეტყობინებაში
  3. აირჩიეთ მომხმარებლის შესახებ შეტყობინების მიზეზი და უპასუხეთ მომდევნო შეკითხვებს

  To report an email

  If you receive an email from anyone (including an automated@airbnb.com or any other username@airbnb.com email address) asking you to pay or accept payment offsite, let us know immediately.

  Types of scams

  Never share your email address before a booking is accepted or transfer funds outside the Airbnb system, and always carefully examine emails claiming to be from Airbnb.

  Examples of common scams include:

  • Advance Fee Scam: Someone offers to pay you or give you something if you pay through a service outside of Airbnb.
  • Phishing Scam: Someone sends an email or link that looks like it's from Airbnb or another trusted site. These messages are designed to trick you into providing confidential information such as passwords or other email addresses. Phishing messages may contain malware, which is malicious software that gains access to your computer to gather your personal information, including passwords.
  • Travel Scam: Someone offers you a great deal on a listing if you pay or send a deposit using a wire transfer. After receiving your money, they don’t give you the reservation they advertised.
  • Overpayment Scam: Someone offers to pay a host more than the price of the reservation, and then asks the host to give them cash to cover the difference.
  • Third-party Booking Scam: Someone offers to reserve and pay for an Airbnb listing through their third-party website or service, often claiming to have an Airbnb coupon or discount. These reservations are typically paid for using stolen credit cards.

  Note: Any reservations that are made outside of Airbnb violate our Terms of Service. If we identify that a reservation was made through a third-party service, we may cancel the reservation and deactivate the accounts of the person who made the reservation and the guest.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები