კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რა ხარჯები ექვემდებარება გამოქვითვას ჩემი Airbnb შემოსავალიდან?

  It's possible that not all of your Airbnb income is taxable. Deductible items may include rent, mortgage, cleaning fees, rental commissions, insurance, and other expenses. Other factors you might consider when assessing taxable income include renting vs. owning the space, number of nights hosted, tax status, and total net amount earned (any tax forms issued to you display your total gross earnings).

  We encourage you to consult a tax advisor for more details, as there are many special rules in this area and we aren't able to provide tax advice. One resource for an overview of your US income tax responsibilities and information on how to complete your US income tax return is Ernst and Young’s United States "General guidance on the taxation of rental income" (English).

  Disclaimer: Airbnb's presentation of EY is not an endorsement. Tax advice is complicated, and you should do your own diligence when receiving advice. Airbnb is not responsible for any tax or other advice provided by any outside entity.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?