შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  როგორ დავუბრუნო თანხა სტუმარს?

  To refund a guest before their check-in date, go to Reservations, select a reservation, and click Issue refund.

  If a guest has a problem during their stay (ex: an offered amenity like wi-fi is missing or the hot water doesn’t work), or after their stay, you can send them a partial refund through the Resolution Center.

  სტუმრისთვის თანხის დასაბრუნებლად:

  1. გადადით საკითხების გადაწყვეტის ცენტრზე და დაწკაპუნებით აირჩიეთ თანხის გაგზავნა
  2. აირჩიეთ სტუმარი, რომლისთვისაც გსურთ თანხის გაგზავნა, შემდეგ კი დაწკაპუნებით აირჩიეთ შემდეგი
  3. მიზეზის არჩევის სექციაში აირჩიეთ თანხის დაბრუნების მიზეზი, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენს შემთხვევას
  4. დაწკაპუნებით აირჩიეთ შემდეგი
  5. მიუთითეთ დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა და დაურთეთ შეტყობინება სტუმრისთვის
  6. დაწკაპუნებით აირჩიეთ შემდეგი და შემდეგ — გაგზავნა

  Your guest will be notified of the refund and we’ll process your transaction within 48 hours. Once you submit the refund amount, the transaction is considered final. For any additional refunds, you or your guest will need to submit a new request using the Resolution Center.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები