შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  როგორ წავშალო თანამასპინძელი?

  თანამასპინძლის წასაშლელად:

  1. გადადით განცხადებებზე
  2. აირჩიეთ სასურველი განცხადება
  3. დაწკაპუნებით აირჩიეთ თანამასპინძლები
  4. მოძებნეთ თანამასპინძელი, რომლის წაშლაც გსურთ, შემდეგ დაწკაპუნებით აირჩიეთ წაშლა

  თანამასპინძლობიდან წაშლის შემდეგ იგი ვეღარ შეძლებს თქვენი განცხადების რედაქტირებას, ჯავშნების მართვას ან შეტყობინებების წაკითხვას და გაგზავნას. თქვენ კვლავ რჩებით პასუხისმგებელი მიმდინარე ან სამომავლო ჯავშნებზე, მათ შორის თანამასპინძლის მიერ მიღებულზე.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?