შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  თანხის დაბრუნების მოთხოვნა

  ნებისმიერი ოდენობის თანხის დაბრუნების საკითხები (როგორც სტუმრობამდე, ისე მის შემდეგ) გვარდება საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით.

  საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით მოთხოვნის გაგზავნამდე სასურველია, დასაბრუნებელი თანხის ოდენობაზე მასპინძელთან შეთანხმდეთ Airbnb-ს მიმოწერის ფუნქციის მეშვეობით. თუ მასპინძელთან 72 საათის განმავლობაში ვერ შეთანხმდებით, საშუალება გექნებათ, საკითხის განხილვაში Airbnb ჩართოთ.

  შენიშვნა: საკითხების გადაწყვეტის ცენტრს მოთხოვნით უნდა მიმართოთ ჯავშანში მითითებული გასვლის თარიღიდან 60 დღის განმავლობაში.

  თუ სტუმრობისას პრობლემა შეგექმნებათ, შეგიძლიათ მასპინძელს თანხის დაბრუნების მოთხოვნა გაუგზავნოთ Airbnb‑ს აპის მეშვეობით. მოთხოვნის გაგზავნა აუცილებელია სტუმრობასთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემის აღმოჩენიდან 24 საათის განმავლობაში.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?