ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია
სტუმარი

თანხის დაბრუნების მოთხოვნა

ნებისმიერი ოდენობის თანხის დაბრუნების საკითხები (როგორც სტუმრობამდე, ისე მის შემდეგ) გვარდება საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით.

მოთხოვნის გაგზავნამდე სასურველია, დასაბრუნებელი თანხის ოდენობაზე მასპინძელთან შეთანხმდეთ Airbnb‑ს მიმოწერის ფუნქციის საშუალებით. თუ მასპინძელთან ვერ შეთანხმდებით, საშუალება გექნებათ, საკითხის განხილვაში Airbnb ჩართოთ. ხელახლა დაჯავშნისა და თანხის დაბრუნების წესებით რომ ისარგებლოთ, Airbnb‑ს პრობლემების შესახებ უნდა შეატყობინოთ მათი აღმოჩენიდან 72 საათის განმავლობაში.

შენიშვნა: საკითხების გადაწყვეტის ცენტრს მოთხოვნით უნდა მიმართოთ ჯავშანში მითითებული გასვლის თარიღიდან 60 დღის განმავლობაში.

თუ სტუმრობისას პრობლემა შეგექმნებათ, ჩვენ დაგეხმარებით, სთხოვოთ მასპინძელს მისი მოგვარება, თანხის დაბრუნება ან ჯავშნის გაუქმება თანხის სრულად დაბრუნებით. მოთხოვნის გადაგზავნა აუცილებელია სტუმრობასთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემის აღმოჩენიდან 24 საათის განმავლობაში. მასპინძელს გამოხმაურებისთვის 1 საათი ექნება. თუ მასპინძელი უარყოფს მოთხოვნას, ან არ გამოგეხმაურებათ, დახმარებისთვის შეძლებთ Airbnb‑ს მიმართოთ.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია