ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
სამართლებრივი პირობები

საყოფაცხოვრებო უსაფრთხოების წესები და პირობები

ეს სტატია ავტომატურად ითარგმნა.

Პროგრამის მუშაობის პრინციპი

Airbnb ‑ ს სახლის უსაფრთხოების პროგრამა („პროგრამა“) აკავშირებს Airbnb მასპინძლებს კვამლისა და მხუთავი აირის კომბინირებული დეტექტორების („სიგნალიზაციის“) დისტრიბუტორებთან. Შესაძლებელ მასპინძლებს შეუძლიათ მიიღონ ერთი სიგნალიზაცია, რომელიც გადახდილია Airbnb-ს მიერ („შეთავაზება“). Შემოთავაზების დასაკმაყოფილებლად მასპინძლები უნდა იყვნენ მინიმუმ 18 წლის და მინიმუმ ერთი აქტიური Airbnb განცხადება უნდა ჰქონდეთ. Პროგრამა და შეთავაზება ხელმისაწვდომია შეზღუდული დროით და შეიძლება შეწყდეს ნებისმიერ დროს. Თითოეული მასპინძელი მხოლოდ ერთი გამაფრთხილებელი სიგნალით შემოიფარგლება.

Გამაფრთხილებელი სიგნალის მისაღებად თქვენ ადასტურებთ და ეთანხმებით, რომ Airbnb: (i) არ არის გამაფრთხილებელ სიგნალ (ებ) ის მწარმოებელი ან დისტრიბუტორი; (ii) არ ადასტურებს ან არ გირჩევთ სიგნალიზაცი (ებ) ს; და (iii) არ იღებს პასუხისმგებლობას, როგორც მესამე მხარის სიგნალიზაციის ან სხვა პროდუქტების მწარმოებელს, მოწონებას ან დისტრიბუტორს.

Შეკვეთის შესრულება

Airbnb გაგიზიარებთ თქვენს სახელს, გადაზიდვის ან საფოსტო მისამართს და ტელეფონის ნომერს მწარმოებელს ან დისტრიბუტორს, რომ მან შეძლოს თქვენი შეკვეთის გადაზიდვა. Გთხოვთ, დაუშვათ 4-8 კვირა თქვენი შეკვეთის მისაწოდებლად. Მიწოდების პერიოდები სავარაუდოა, არ არის გარანტირებული და მიწოდების რეალური დრო შეიძლება იყოს უფრო მოკლე ან მეტი. Თუ მწარმოებელი ან დისტრიბუტორი ვერ ასრულებს თქვენს შეკვეთას, მათ (ან სხვა მწარმოებელს ან დისტრიბუტორს) შეუძლიათ მოგვაწოდონ გამაფრთხილებელი სიგნალი მსგავსი ან ეკვივალენტური ფუნქციონალით. Მწარმოებლები და დისტრიბუტორები, რომ ჩვენ ვმუშაობთ, არ მოვახდენთ გარკვეულ ადგილებში კუბის მსგავს ადგილებში და თუ თქვენ ცხოვრობთ ასეთ ადგილას, თქვენ არ გაქვთ უფლება პროგრამა ან შეთავაზება.

Airbnb არ არის თქვენი განგაშის ბრძანების მხარე და თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი შეკვეთა შესრულებულია და გაიგზავნება უშუალოდ თქვენ მიერ მწარმოებლის ან დისტრიბუტორის მიერ. Ამას გარდა, ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი დავების, დაბრუნების, გაცვლის, რემონტის ან სხვა დაინტერესებების დამუშავება მოხდება მხოლოდ მწარმოებლის ან დისტრიბუტორის მიერ და არა Airbnb-ს მიერ.

Თქვენი პასუხისმგებლობა

Გამაფრთხილებელი სიგნალის მისაღებად თქვენ ეთანხმებით ამ პროგრამის წესებსა და პირობებს, მათ შორის, რომ: (i) ჩვენ გავუზიარებთ თქვენს სახელს, გადაზიდვას ან საფოსტო მისამართს და ტელეფონის ნომერს მწარმოებელს ან/და დისტრიბუტორს თქვენი შეკვეთის შესასრულებლად; (ii) თქვენ გამოიყენებთ გამაფრთხილებელ სიგნალს თქვენს განცხადებაში და მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად; და (iii) თქვენ რჩებით მთლიანად და მხოლოდ თქვენს განცხადებაზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მისი უსაფრთხოების აღჭურვილობითა და მდგომარეობით.

Პასუხისმგებლობის უარყოფა და გათავისუფლება

Მოქმედი კანონით დაშვებული მოცულობით, AIRBNB იხსნის პასუხისმგებლობასა და გარანტიას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ყველა გარანტიისთვის: (A) საქონლის დიზაინის, ხარისხის ან პირობის მიხედვით; (B) როგორც მასალა, აღჭურვილობა ან შრომისუნარიანობა საქონელში; (C) MERCHANTABILITY ან ფიტნესი კონკრეტული მიზნისთვის; (D) როგორც საქონლის ვარგისიანობა მყიდველის მიზნებისთვის ან საქონლის ზეგავლენა მყიდველის ოპერაციებზე; (E) როგორც ვარგისიანობის ან მწარმოებლის ან დისტრიბუტორის ვარგისიანობის შესაბამისად; და (F) ნებისმიერი პატენტის, საავტორო, სასაქონლო ნიშნის, სავაჭრო სახელის, მომსახურების ნიშნულის ან საკუთრების შესახებ. Გამაფრთხილებელი სიგნალის ერთადერთი გარანტია არის ის, რაც შეიძლება გათვალისწინებული იყოს უშუალოდ გამაფრთხილებელი სიგნალის მწარმოებლის ან დისტრიბუტორის მიერ.

Განგაშის მისაღებად ათავისუფლებთ Airbnb-ს, Inc.-ს, მის აფილირებულ პირებს, მათ თანამშრომლებს, ოფიცრებს, დირექტორებს, თანამშრომლებს, თანამშრომლებს, თანამშრომლებს და სხვა აგენტებს, ნებისმიერი და ყველა იმ დანაკარგს, ზიანს, პასუხისმგებლობას, უფლებებს, პრეტენზიებს, ქმედებებს ან სხვა ვალდებულებებს, მიუხედავად სამართლებრივი ან სხვა თეორიისა ან აღწერილობისა, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, რომელიც გამოწვეულია სიკვდილზე, დაზიანებაზე ან დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია პროგრამაში მონაწილეობით ან პროგრამით მიღებული ნებისმიერი სიგნალით და სრული მოცულობით, რომელიც დასაშვებია ნებისმიერი და ყველა ასეთი პრეტენზია და მოქმედების მიზეზი, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია განგაშის ან ამ პროგრამის პროგრამასთან დაკავშირებით.

Გაყიდვები და სხვა გადასახადები

Airbnb გადაიხდის გაყიდვების გადასახადებს იმ სიგნალიზაციაზე, რომელსაც ჩვენ ვიხდით ამ პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ თქვენ პასუხისმგებელი ხართ სხვა მოქმედ გადასახადებზე, მათ შორის, იმპორტის გადასახადებსა და თქვენს ტერიტორიაზე არსებულ სხვა ხარჯებზე. Თქვენ ხართ პასუხისმგებელი კურიერის, საფოსტო მომსახურების მომწოდებლების, პირადი გადაზიდვების ან/და პირადი იმპორტის ნებისმიერი რეგულაციის ან შეზღუდვის დაცვაზე, რომელიც შეიძლება თქვენ ან თქვენს ტერიტორიას ეხებოდეს.

Ზოგადი პირობები

Ამ პროგრამასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა მოგვარდება დავის განხილვის პროცესის შესაბამისად, თქვენ დაეთანხმეთ ჩვენს მომსახურების პირობებს. Იურისიქცია, რომლის კანონებიც არეგულირებს ამ პროგრამას, განისაზღვრება Airbnb ‑ ს მომსახურების პირობებში. Ეს პროგრამა ბათილია, სადაც აკრძალულია. Მწარმოებელს, დისტრიბუტორს ან/და Airbnb-ს უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი თქვას ნებისმიერ განგაშის ბრძანებაზე. Ეს პროგრამა განკუთვნილია მხოლოდ შეზღუდული დროით და ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ, შევცვალოთ ან შევაჩეროთ ის (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე. Ჩვენ შეგვიძლია განვაახლოთ ეს პირობები ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. Თუ ამ პირობებს შევცვლით, ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ცვლილებას და შეცვლილი პირობები ძალაში შევა გამოქვეყნებისთანავე. Განახლებული პირობების გამოქვეყნების შემდეგ პროგრამაში მონაწილეობით, თქვენ ეთანხმებით განახლებულ პირობებს. Თუ განახლებული პირობები თქვენთვის არ არის მისაღები, თქვენი ერთადერთი რეკომენდაციაა, რომ პროგრამაში მონაწილეობა არ მიიღოთ. Ჩვენ ვიტოვებთ თქვენი ბრძანების დისკვალიფიკაციას, თუ არაზუსტი ან ცრუ ინფორმაციას მოგვაწვდით. Ამ პროგრამაში არაფერი არ იცვლება ან სხვაგვარად არ ცვლის ჩვენს შეთანხმებას, როგორც ეს მითითებულია მომსახურების პირობებში.

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია