კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Airbnb-ს საფუძვლები

  ბავშვებთან ერთად ვმოგზაურობ. უსაფრთხოების რომელი წესები უნდა გავითვალისწინო?

  დაჯავშნამდე შეგიძლიათ კითხვით პირდაპირი მასპინძელს მიმართოთ, იმისთვის, რომ დარწმუნდეთ საცხოვრებელში ყველაფერია, რაც ბავშვებს სჭირდებათ.

  Safe Kids Worldwide, ბავშვთა დაზიანებებისგან დაცვის გლობალური ორგანიზაციაა, რომელიც მის ვებსაიტზე ბავშვების უსაფრთხოების შესაქმნელად რესურსებს უზრუნველყოფს.

  ეს მოიცავს მარტივ რჩევებს თუ როგორ გავხადოთ სახლი ბავშვებისთვის უსაფრთხო. იხილეთ სახლში არსებული რისკების სრული სია, რომელსაც Safe Kids Worldwide გამოყოფს:

  ჩვენი მასპინძლების, სტუმრების და მათთან ერთად მყოფი ნებისმიერი ბავშვის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. ჩვენი უსაფრთხოების რჩევები დაგეხმარებათ მოგზაურობისას, მიუხედავად იმისა, გამოცდილი მოგზაური ხართ, თუ პირველად სტუმრობთ.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  შერჩეული დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სტატუსი.