Airbnb.org-ის ლოგო
Airbnb.org-ის ლოგო
მოღიმარი მშობლები ბავშვებით ხელში დგანან პალმებიან პარკში.

ჩვენი წვლილი

პირველ წლიურ ანგარიშში წარმოდგენილია ის, თუ როგორ დავეხმარეთ კრიზისულ ვითარებაში აღმოჩენილ 220 000‑ზე მეტ ადამიანს.

ერთობის ძალა

2020 წლიდან Airbnb.org‑მა რთულ ვითარებაში აღმოჩენილი ადამიანების საცხოვრებლით, რესურსებითა და მხარდაჭერით უზრუნველყოფა დაიწყო.

220 000‑ზე მეტი

იძულებით გადაადგილებული პირი დროებით საცხოვრებლებში

1 400 000

ღამე (დროებით საცხოვრებელში უფასოდ)

76 800

ადამიანი, რომელიც Airbnb.org‑ის ფარგლებში მასპინძლობისთვის დარეგისტრირდა

ამბები დახმარების აღმოჩენის შესახებ

წელს ჩვენ გამოვეხმაურეთ თურქეთსა და სირიაში მომხდარ მიწისძვრებს, მაუის ხანძრებსა და ჰუმანიტარულ კრიზისს მთელ მსოფლიოში.
წლიური ანგარიში (PDF)
ქვის კედლის წინ დგანან მამაკაცი მუქი წვერით და ქალი სათვალით. ისინი კამერაში იღიმიან.

ზეჰრასა და სოუჰელის ამბავი

ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წევრებს, ზეჰრასა და სოუჰელს, უკვე შერჩეული ჰქონდათ ქორწილის თარიღი და საცხოვრებლად თავიანთ საოცნებო სახლში, თურქეთის ქალაქ ანთაქიაშიც კი გადავიდნენ, როცა 7‑ზე მაღალი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრებმა მათი სახლი დაანგრია და სამომავლო გეგმებიც შეცვალა. 

ზეჰრამ და სოუჰელმა დროებითი საცხოვრებელი Airbnb.org‑ის მეშვეობით იპოვეს. ამ ბინამ მათ სიმშვიდის განცდა დაუბრუნა. „ნაპოვნმა ოთახმა საშუალება მოგვცა, თავი ხელში აგვეყვანა და გვეფიქრა იმაზე, რა გველოდა წინ“, — ამბობს ზეჰრა. Airbnb.org‑ის ფარგლებში შეთავაზებული საცხოვრებელი იქცა იმ სივრცედაც, საიდანაც მათ შეძლეს საქმიანობის გაგრძელება მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა მხარდასაჭერად არაკომერციულ ორგანიზაციასთან, GOAL Global‑თან, თანამშრომლობით.

ზეჰრასა და სოუჰელის ამბავი

ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წევრებს, ზეჰრასა და სოუჰელს, უკვე შერჩეული ჰქონდათ ქორწილის თარიღი და საცხოვრებლად თავიანთ საოცნებო სახლში, თურქეთის ქალაქ ანთაქიაშიც კი გადავიდნენ, როცა 7‑ზე მაღალი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრებმა მათი სახლი დაანგრია და სამომავლო გეგმებიც შეცვალა. 

ზეჰრამ და სოუჰელმა დროებითი საცხოვრებელი Airbnb.org‑ის მეშვეობით იპოვეს. ამ ბინამ მათ სიმშვიდის განცდა დაუბრუნა. „ნაპოვნმა ოთახმა საშუალება მოგვცა, თავი ხელში აგვეყვანა და გვეფიქრა იმაზე, რა გველოდა წინ“, — ამბობს ზეჰრა. Airbnb.org‑ის ფარგლებში შეთავაზებული საცხოვრებელი იქცა იმ სივრცედაც, საიდანაც მათ შეძლეს საქმიანობის გაგრძელება მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა მხარდასაჭერად არაკომერციულ ორგანიზაციასთან, GOAL Global‑თან, თანამშრომლობით.
მამაკაცი ზემოთ აწეული ხუჭუჭა თმით, რომელსაც ლურჯი ტანსაცმელი აცვია, ქვებზე ზის და ჩაფიქრებული იცქირება სიმწვანეში ჩაფლულ ტროპიკულ ტყეში.

ბენის ამბავი

მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბენს გმირად მოიხსენიებენ მას შემდეგ, რაც მან 88 წლის ქალი და მისი ქალიშვილი მაუის ხანძრებისგან გადაარჩინა. თუმცა, როდესაც მისი სახლი ცეცხლის ალში გაეხვა, უძლური აღმოჩნდა.

Airbnb.org‑ის გუნდი დაეხმარა ბენს დროებითი საცხოვრებლის პოვნაში. როგორც ბენი ამბობს, მას და მსგავს სიტუაციაში აღმოჩენილ მეზობლებს დროებითმა საცხოვრებელმა სტაბილურობის განცდა შეუქმნა, რაც მათ სჭირდებოდათ კიდეც სამეზობლოს აღსადგენად. „ამგვარად ჩვენი სამეზობლო გაძლიერდება და ერთად შეძლებს ჩვენი სახლების აღდგენაზე ზრუნვას“, — გვიზიარებს ის.

ბენი ხანძრებით დაზარალებულთა შორის ერთ‑ერთია, ვინც Airbnb.org‑ის მეშვეობით იპოვა დროებითი საცხოვრებელი.

ბენის ამბავი

მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბენს გმირად მოიხსენიებენ მას შემდეგ, რაც მან 88 წლის ქალი და მისი ქალიშვილი მაუის ხანძრებისგან გადაარჩინა. თუმცა, როდესაც მისი სახლი ცეცხლის ალში გაეხვა, უძლური აღმოჩნდა.

Airbnb.org‑ის გუნდი დაეხმარა ბენს დროებითი საცხოვრებლის პოვნაში. როგორც ბენი ამბობს, მას და მსგავს სიტუაციაში აღმოჩენილ მეზობლებს დროებითმა საცხოვრებელმა სტაბილურობის განცდა შეუქმნა, რაც მათ სჭირდებოდათ კიდეც სამეზობლოს აღსადგენად. „ამგვარად ჩვენი სამეზობლო გაძლიერდება და ერთად შეძლებს ჩვენი სახლების აღდგენაზე ზრუნვას“, — გვიზიარებს ის.

ბენი ხანძრებით დაზარალებულთა შორის ერთ‑ერთია, ვინც Airbnb.org‑ის მეშვეობით იპოვა დროებითი საცხოვრებელი.

შეიტანეთ წვლილი ჩვენს საქმეში

ვინაიდან Airbnb ფარავს Airbnb.org‑ის ყველა საოპერაციო ხარჯს, თითოეული ადამიანის მიერ გაღებული თანხა სრულად მოხმარდება დროებითი საცხოვრებლის დაფინანსებას საგანგებო ვითარებაში აღმოჩენილთათვის, რაშიც ჩვენი პარტნიორი არაკომერციული ორგანიზაციებიც შეგვიწყობენ ხელს.
თანხის გაღება
მამა ბლინებს ამზადებს, ხოლო მისი მცირეწლოვანი ვაჟი და ქალიშვილი სამზარეულოს დახლთან ახლომახლო თამაშობენ.

გმადლობთ

Airbnb.org‑ზე რეგისტრირებულ მასპინძლებს, პარტნიორებსა და თანხის გამღებ პირებს, რომლებიც გასაჭირში მყოფ ადამიანებს ეხმარებიან.