Airbnb-ს ჩვენი მრავალფეროვანი საერთაშორისო გაერთიანება ქმნის

თითოეული სტუმრისა და მასპინძლისათვის ინკლუზიური პლატფორმის შექმნა ჩვენი უმთავრესი მიზანია, რომლის გაუმჯობესებაზეც მუდმივად ვმუშაობთ. 

ჩვენს მისიას საფუძვლად უდევს ადამიანების, როგორც ფუნდამენტურად კეთილი ქმნილებებისა და ნებისმიერ საზოგადოებაში თანამონაწილეობის შესაძლებლობის იდეა. გულწრფელად მჯერა, რომ [დისკრიმინაცია] ჩვენი კომპანიის ყველაზე დიდი გამოწვევაა. ის პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენს არსს და მთავარ ღირებულებებს.
ბრაიან ჩესკი
ბრაიან ჩესკი
გენერალური დირექტორი, Airbnb-ს თანადამფუძნებელი

ჩვენს პლატფორმაზე დისკრიმინაციის ადგილი არ არის
Airbnb-ს ისტორია დაიწყო გასაბერი ლეიბით ჩვენი დამფუძნებლების ბინაში. ახლა, როცა Airbnb იქცა საერთაშორისო გაერთიანებად, რომელიც მილიონობით მომხმარებელს ითვლის, ჩვენ კვლავინდებურად განვაგრძობთ ზრდას. იზრდება ჩვენი პასუხისმგებლობაც — ჩვენს პლატფორმაზე აღმოვფხვრათ სტერეოტიპული დამოკიდებულება თუ დისკრიმინაცია სტუმრებსა და მასპინძლებს შორის. ჩვენ მუდმივად ვისწრაფით გაუმჯობესებისკენ და მადლიერი ვართ, რომ შესაძლებლობა გვაქვს, მოვუსმინოთ ჩვენს გაერთიანების წევრებს და ვისწავლოთ მათგან.
2016 წელს, სამოქალაქო თავისუფლებათა დაცვის ამერიკული კავშირის ვაშინგტონის საკანონმდებლო ოფისის ყოფილ თავმჯდომარეს, ლორა მერფის, ვთხოვეთ, მოემზადებინა ანგარიში Airbnb პლატფორმაზე პიროვნული მრავალფეროვნებისა და მიუკერძოებელი დამოკიდებულების ყველა ასპექტის შესახებ. ხანგრძლივი შესწავლისა და თანამშრომლობის შედეგად გამოვეცით ანგარიში, რომლის გასაცნობად ვიწვევთ ჩვენი გაერთიანების ყველა წევრს.
ლაურას ანგარიშისა და სხვადასხვა Airbnb ჯგუფის ჩართულობის დამსახურებით, ჩვენ მოვამზადეთ არაერთი განახლება. ახალი გაერთიანების ვალდებულება, უფრო ძლიერი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებთან ბრძოლასა და მრავალფეროვნების დამკვიდრებაზე მომუშავე მუდმივმოქმედი გუნდის ჩამოყალიბება მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯია, რაც მიკერძოებულობის აღმოსაფხვრელად გადაიდგა. საერთაშორისო გაერთიანებამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამ ინიციატივების წინ წამოწევაში. მაგრამ ეს ამ გამოწვევებთან ბრძოლის მხოლოდ საწყისი ეტაპია. მომავალში, იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტ სიახლეს შემოგთავაზებთ ახალი თანამშრომლობებისა თუ რესურსების შესახებ.

მასპინძლები და სტუმრები მოძრაობის სათავეში
პლატფორმის გაუმჯობესებაზე მუდმივად ვმუშაობთ, თუმცა სწორედ მასპინძლების, სტუმრებისა და ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების სხვა წევრების ერთობლივი ძალისხმევით არის Airbnb ისეთი, როგორიც დღესაა. გვჯერა, რომ აღნიშნული ამბების გაზიარება შთაგონებას მოგვცემს, ხელახლა გავიაზროთ, რას ნიშნავს შინაურობის განცდა — ჩვენ ხომ ბევრს ვმუშაობთ დისკრიმინაციის აღსაკვეთად.

წარმატების მისაღწევად ყველა მასპინძელს უნდა ჰქონდეს სათანადო ხელსაწყოები
კალენდრების მართვა, სტუმრებთან კონტაქტი და მათი მასპინძლობა — ეს მცირე ჩამონთვალია იმ საქმეებისა, რასაც ჩვენი მასპინძლები აკეთებენ საუკეთესო სამოგზაურო შთაბეჭდილებების შესაქმნელად თუ ადამიანური კავშირების დასამყარებლად. ჩვენ კი ვცდილობთ დავეხმაროთ ჩვენს მასპინძლებს ამ მნიშვნელოვან საქმეში ყველა იმ რესურსით, რაც გაგვაჩნია.

მიკერძოებული დამოკიდებულებისა და შინაურობის განცდის შესახებ

ერთ-ერთი გზა, რომლითაც დისკრიმინაციას ვებრძვით, არის ტრენინგები გაუცნობიერებელი მიკერძოებული დამოკიდებულების აღმოსაფხვრელად. იმისთვის, რომ დავეხმაროთ ჩვენს მომხმარებლებს დისკრიმინაციის და მიკერძოებული დამოკიდებულების გააზრებაში, შევქმენით ეს სახელმძღვანელო რესურსი, რომელიც მიმოიხილავს, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ადამიანზე მიკერძოებულობას და სხვა ფაქტორებს გადაწყვეტილების მიღების მომენტში, ისე, რომ ამას ვერც კი აცნობიერებდეს.

ვმოქმედებთ ერთად

მოძრაობის Airbnb Citizen ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია პროგრესი და სწორედ ამ მიზნით ის თანამშრომლობს ჩვენს საერთაშორისო გაერთიანებასთან. აქ ერთმანეთს სწავლებისა და იდეების გავრცელების ახალ ხელსაწყოებს ვუზიარებთ, ვუსმენთ ლიდერებს, ვიღებთ ახალ ინფორმაციას ამ სფეროს შესახებ და ვსახავთ გეგმებს მომავალი ქმედებებისთვის.

როგორ ვეხმარებით მასპინძლებს შინაურობის განცდის დამკვიდრებაში

ურთიერთგაგება უმნიშვნელოვანესია უფრო სტუმართმოყვარე და ყოვლისმომცველი Airbnb შთაბეჭდილებების შესაქმნელად. ჩვენს დახმარების ცენტრში ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ მრავალ რეალურ შეკითხვაზე მიიღებთ პასუხს.

გვსურს, მოვისმინოთ თქვენი აზრი

ჩვენი სიცოცხლით სავსე გაერთიანების ცენტრი მუდმივი შთაგონებების წყაროა. ეს არის ადგილი, სადაც მასპინძლები ერთმანეთს ამბებს და იდეებს უზიარებენ, რაც ძალიან გვახარებს და მოტივაციას გვმატებს უკეთესი პლატფორმის შესაქმნელად. გააზიარეთ თქვენი ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილება და მიეცით ბიძგი ახალ დისკუსიებს.

გვჯერა, რომ ცვლილებების ხელშეწყობა თანამშრომლობით მიიღწევა, იქნება ეს Airbnb-ს პლატფორმაზე თუ მის გარეთ
პროგრესს მაშინ აქვს ყველაზე დიდი ძალა, როდესაც საერთო ღირებულებების მქონე ორგანიზაციები ერთიანი ძალებით მუშაობენ ადგილობრივი გარემოს გასაუმჯობესებლად. წარმოგიდგენთ ჩვენს რამდენიმე პარტნიორ პროექტს, რომლებიც ღია დისკუსიებს უხსნის გზას და განსხვავებული ადამიანების სათქმელს აჟღერებს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ასპარეზებზე.
ჩვენი სამუშაო სივრცე Airbnb გაერთიანების განუყოფელი ნაწილია
Airbnb-ს მთავარი მამოძრავებელი ძალა ხალხია — სტუმრები და მასპინძლები მთელი მსოფლიოდან, თანამშრომლები და ბიზნეს-პარტნიორები პირდაპირ ახდენენ გავლენას ჩვენს მუშაობასა და განვითარებაზე. გვჯერა, რომ პიროვნული მრავალფეროვნება აუცილებელია ძლიერი საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად. სწორედ ამიტომ, ვდგამთ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომ დავასრულოთ დისკრიმინაცია და შევქმნათ კომპანია, სადაც მიკერძოებულ დამოკიდებულებებს ვერ ნახავთ. ჩვენი მიზანია მაქსიმალური გამჭვირვალეობა და Airbnb-ს ისეთ სამუშაო ადგილად გადაქცევა, სადაც კარი ყველასთვის ღიაა და თითოეული ადამიანის ხმა ისმის.
დასაქმება და მიუკერძოებელი დამოკიდებულება Airbnb-ში